Thông tin công ty

Tên công ty
CÔNG TY TNHH KÍNH NỔI HẠ LONG – CFG
Tên Tiếng Anh
HA LONG - CFG FLOAT GLASS COMPANY LIMITED.
Tên viết tắt
Ha Long CFG
Ngày thành lập
05/04/2006
%
%
%