Cài đặt Flash để xem nội dung này
 
Thứ ba, ngày 21, tháng 8, năm 2018
 
 
 
SẢN PHẨM NỔI BẬT
BẢNG THÔNG TIN

Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

LƯỢT TRUY CẬP
556.898
 
Thông tin cổ đông

     Ban lãnh đạo Công ty

     Thành viên hội đồng quản trị:

          1. Ông Đỗ Thành Trung                 Chủ tịch HĐQT          

          2. Ông Nguyễn Bá Hơn                  Uỷ viên HĐQT

    Ban Giám đốc:

             1. Ông Đỗ Tiến Dũng                     Tổng Giám đốc

             2. Ông Nguyễn Tiến Hùng             Trợ lý Tổng Giám đốc

             3. Ông Nguyễn Văn Dũng              Giám đốc sản xuất

    Trưởng Ban Tài chính Kế toán:

             1. Ông Nguyễn Trung Việt              Kế toán trưởng