Cài đặt Flash để xem nội dung này
 
Thứ tư, ngày 23, tháng 6, năm 2021
 
 
 
SẢN PHẨM NỔI BẬT
BẢNG THÔNG TIN

Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL

LƯỢT TRUY CẬP
768.375
 
Thông tin cổ đông

     Ban lãnh đạo Công ty

     Thành viên hội đồng quản trị:

          1. Ông Đỗ Thành Trung                 Chủ tịch HĐQT          

          2. Ông Nguyễn Bá Hơn                  Uỷ viên HĐQT

    Ban Giám đốc:

             1. Ông Đỗ Tuấn Việt                       Tổng Giám đốc

             2. Ông Nguyễn Văn Dũng             Phó Tổng Giám đốc & Giám đốc sản xuất

    Trưởng Ban Tài chính Kế toán:

             1. Ông Nguyễn Trung Việt              Kế toán trưởng