[In bài viết]   [Quay lại]
Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Thứ hai, 03/12/2018, 14:23 GMT+7

  THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG thông báo tới Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

  - Thời gian tổ chức: Từ 14h00 đến 16h30, ngày 12/12/2018;

  - Địa điểm: Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG; KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

  - Đối tượng tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Sổ đăng ký Cổ đông của Công ty đến hết ngày 30/10/2018;

  - Tài liệu làm việc của Đại hội: Download

 - Thời hạn đăng ký tham dự Đại hội: Trước 14h00, ngày 08/12/2018, Quý cổ đông có thể đăng ký bằng điện thoại hoặc Giấy xác nhận (theo mẫu 01a gửi kèm) qua fax hoặc email. Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Việt, SĐT: 0968.486.966 hoặc Anh Thương, SĐT: 0968.486.956 hoặc Email: thuongoncfg@gmail.com

 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác có đủ điều kiện để dự họp thay (theo mẫu 02a gửi kèm) và người được uỷ quyền

không được uỷ quyền cho người thứ ba.

    Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

    Kính đề nghị Quý cổ đông đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt.

    Trân trọng thông báo./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Đỗ Thành Trung

[In bài viết]   [Quay lại]
© Copyright 2020 Vtt Solution | Powered by Vtt Solution